Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
toeic 600

toeic 600

Last update 

Items (49)

 • agreement

  hợp đồng, giao kèo, sự đồng ý, deal

 • assurance

  sự cam đoan, bảo đảm; sự tự tin

 • determine

  quyết định, xác định, quyết tâm

 • obligate (v)

  bắt buộc

 • provision (n)

  sự dự liệu, dự phòng, cung cấp; điều khoản

 • resolve (v,n)

  giải quyết, quyết định; quyết tâm

 • specific (adj)

  riêng biệt, cụ thể, đặc trưng

 • compare (v)

  so sánh, đối chiếu

 • consume (v)

  tiêu thụ, tiêu dùng

 • convince (v)

  thuyết phục, làm cho tin tưởng

 • currently (adv)

  hiện nay, lúc này

 • fad (n)

  mốt nhất thời, sự thích thú tạm thời; dở hơi, gàn dở

 • inspiration (n)

  sự/người/vật truyền cảm hứng

 • market (v,n)

  mua bán; thị trường, chợ nơi mua bán

 • persuasion (n)

  sự thuyết phục, làm cho tin (persuade>convince)

 • productive (adj)

  sản xuất, sinh sản; sinh lợi nhiều, có hiệu quả

 • satisfaction (n)

  sự làm thỏa mãn, sự hài lòng

 • characteristic (adj,n)

  đặc trưng, đặc điểm, đặc thù, cá biệt

 • consequence (n)

  kết quả, hậu quả, hệ quả

 • consider (v)

  cân nhắc, suy xét, quan tâm

 • cover (v)

  che, phủ, trùm, bọc; bao gồm

 • expiration (n)

  sự mãn hạn, sự hết hạn, kết thúc

 • imply (v)

  ngụ ý, hàm ý, ẩn ý, ý nói

 • reputation (n)

  danh tiếng, thanh danh

 • require (v)

  đòi hỏi, yêu cầu

 • demonstrate (v)

  bày tỏ, cho thấy; chứng minh, giải thích

 • evaluate (v)

  đánh giá, định giá; ước lượng

 • gather (v)

  tụ tập, tập hợp; kết luận, suy ra

 • strategy (n)

  chiến lược

 • substitution (n)

  sự đổi, sự thay thế

 • accommodate (v)

  cung cấp;chứa, đựng; điều chỉnh

 • association (n)

  hội, hội liên hiệp, đoàn thể; sự liên kết

 • location (n)

  vị trí, khu đất, hiện trường

 • overcrowded (adj)

  chật ních, đông nghịt

 • register (n,v)

  sổ sách; đăng ký, ghi vào sổ

 • session (n)

  phiên, kỳ, buổi

 • access (n,v)

  lối vào, đường vào; sự/quyền truy cập

 • allocate (v)

  cấp cho, phân phát; chỉ định, định vị rõ vị trí

 • compatible (adj)

  tương thích, có thể dùng đc với nhau

 • duplicate (v)

  sao lại, làm thành 2 bản, gấp đôi, nhân đôi

 • failure (n)

  hỏng, thất bại

 • figure out (v)

  tìm hiểu, đoán ra, giải ra

 • ignore (v)

  bỏ qua, phớt lờ, ko để ý tới

 • affordable (adj)

  có đủ khả năng, có đủ điều kiện

 • as needed (adv)

  khi cần, lúc cần

 • be in charge of (v)

  chịu trách nhiệm về; đang điều khiển, chỉ huy

 • capacity (N0

  sức chứa, khả năng, năng lực

 • durable (adj)

  bền, lâu, lâu bền

 • initiative (adj)

  bắt đầu, khởi xướng; bước đầu, khởi đầu, sáng kiến