Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
WSO III Level

WSO III Level

Last update 

Items (98)

 • głód

  famine

 • powódź

  flood

 • osuwisko ziemi

  landslide

 • lawina błotna

  mudslide

 • susza

  drought

 • trąba powietrzna

  whirlwind

 • wysoka skala wstrząsów

  high magnitude quake

 • śmiertelne żniwo

  death toll

 • niepełne statystyki

  incomplete statistics

 • bezprecedensowe szkody

  unprecedented damage

 • pracownicy humanitarni / pomoc społeczna

  relief workers

 • kamera na podczerwien

  infra-red cameras

 • przesiedlenia ludności

  displaced people

 • dzielnica (mieszkaniowa)

  residential area

 • strzec groble / wały

  to guard dykes

 • wały / nasypy

  embankments

 • zawiesić / wstrzymać

  to suspend

 • znaczny niedobór

  severe shortage

 • dotknity obszar

  affected area

 • prace rekonstrukcyjne

  reconstructive work

 • szczątki

  debis

 • gruzy

  rubble

 • runąć / upaść

  to collapse

 • liczba ofiar śmiertelnych

  the number of fatalities

 • schronienia w nagłych wypadkach

  emergency shelters

 • tymczasowe domy

  temporary homes

 • pokonać problem

  to overcome problems

 • przekraczać granice bezpieczeństwa

  to exceed safety limits

 • ogłosić stan pogotowia

  to declare a state of emergency

 • ratownicy

  rescue workers

 • bezdomni, którzy przeżyli

  homeless survivors

 • lokalni mieszkancy

  local residents

 • zatopione drogi

  to undermine roads

 • wstrząsy

  tremors

 • trzęsienia

  quakes

 • ubezpieczenie od powodzi

  flood insurance

 • pogarszające się warunki

  deteriorating conditions

 • pomoc medyczna w nagłych wypadkach

  emergency medical assistance

 • awaryjne środki żywności

  emergency provision of food

 • długoterminowa pomoc żywnościowa

  long-term food aid

 • relokacja ofiar

  relocation of victims

 • operacja poszukiwawczo - ratunkowa

  search and rescue operation

 • usuwanie martwych ciał

  disposal of dead bodies

 • punkt dystrybucji żywności

  food distribution point

 • energia słoneczna

  solar energy

 • elektrownia słoneczna

  solar plant

 • panel słoneczny

  solar panel

 • warstwa ozonowa

  ozone layer

 • dziura ozonowa

  ozone hole

 • paliwo bezołowiowe

  unleaded petrol

 • paliwo bezołowiowe

  lead-free petrol

 • gazy cieplarniane

  greenhouse gases

 • efekt cieplarniany

  greenhouse effect

 • produkty biodegradowalne

  biodegradable products

 • energia odnawialna

  renewable energy

 • globalne ocieplenie

  global warming

 • dwutlenek węgla

  carbon dioxide

 • program recyklingu

  recycling schemes

 • kosze na recykling

  recycling bins

 • energia wodna

  hydroelectric energy

 • toksyczne odpady

  toxic waste

 • odpady produkcyjne

  waste products

 • zasoby naturalne

  natural resources

 • naturalne środowisko

  natural habitat

 • las tropikalny

  tropical forest

 • las deszczowy

  rainforest

 • rozwinięty

  developed

 • kraj rozwijający się

  developing country

 • spaliny

  exhaust gases

 • opary

  fumes

 • wyciek ropy

  oil spill

 • żywność organiczna

  organic food

 • wycinanie drzew

  to cut down trees

 • zanieczyszczenie wody

  water pollution

 • zaieczyszczenie hałasem

  noise pollution

 • erozja gleby

  soil erosion

 • zanieczyszczenie powietrza

  air pollution

 • smog miejski

  urban smog

 • wylesianie

  tree loss

 • wylesianie

  deforestation

 • zalesianie

  reforestation

 • zanieczyszczenie

  pollution / contamination

 • paliwa kopalniane

  fossil fuels

 • chronić środowisko

  to conserve the environment

 • zagrożone gatunki

  endangered species

 • wymarłe gatunki

  extinct species

 • oczyszczalnia ścieków

  sewage plant

 • zużycie paliwa

  fuel consumption

 • natężenie ruchu

  traffic volume

 • nieobecny bez pozwolenia

  absent without leave AWOL

 • znęcanie się

  bullying

 • dezercja

  desertion

 • dręczenie

  hazing

 • niesubordynacja

  insubordination

 • symulowanie

  malingering

 • areszt

  detention

 • pozbawienie wypłaty

  loss of pay

 • utrata stopnia / degradacja

  loss of rank = demotion