Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ngữ pháp somatome tuần 3

ngữ pháp somatome tuần 3

Last update 

Items (24)

 • 〜とおり・~どおり

  đúng như

 • 〜まま(に)

  theo như ~

 • 〜ことに

  thật là

 • 〜あまり

  vì quá

 • 〜わけだ

  đương nhiên là, tức là

 • 〜わけではない

  khổng phải là, không có nghĩa là

 • 〜わけがない

  đương nhiên là không

 • 〜わけにはいかない

  không thể/không thể không

 • 〜たとたん

  vừa ~ xong thì ~

 • 〜あげく

  sau 1 thời gian dài, cuối cùng thì

 • 〜末 (すえ)

  rất lâu sau khi, sau 1 hồi, sau khi

 • 〜たかと思ったら

  vừa~thì liền sau đó, tưởng là đã ~ nhưng liền sau đó

 • 〜ところ

  lúc

 • 〜たところ

  sau~,vừa mới~

 • 〜どころではない

  không phải lúc~

 • 〜どころか

  đâu mà,trái lại, nói chi đến ~

 • 〜だらけ

  toàn(ý xấu)

 • 〜たきり

  cứ mãi V mà không,từ lúc

 • 〜きり

  chỉ V mà không làm j khác

 • 〜っぱなし

  liên tục, suốt (tiêu cực)

 • 〜に反して

  ngược lại, trái với

 • 〜反面

  mặt khác

 • 〜一方

  1 mặt thì, nhưng mặt khác thì ~

 • 〜一方だ

  ngày càng ~