Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
WSO III Level part 2

WSO III Level part 2

Last update 

Słownictwo i frazy

Items (98)

 • rozwiązać organizację

  to dissolve organization

 • zagrozić bezpieczeństwu

  to jeopardize security

 • strzec wałów

  to guard dykes

 • wyznaczyć zastępcę

  to appoint a deputy

 • wykorzystywać pracownika

  to exploit a worker

 • ciągnąć się od miesięcy

  to drag for month

 • wprowadzić stan wyjątkowy

  to declare state of emergency

 • uwolnić więźniów politycznych

  to release politycal prisoners

 • podmywać drogi

  to undermine roads

 • ujawnić prawdę

  to disclose the truth

 • ogłosić rezygnację

  to announce resignation

 • przyznać się do kradzieży

  to admit stealing

 • usprawiedliwić wybór

  to justify a choice

 • relacjonować konflikt

  to cover a conflict

 • relacja

  coverage

 • poszerzyć usługi

  to expand serivces

 • doprowadzić do śmierci

  to result in death

 • żądać podwyżki

  to demand pay rise

 • zebrać się

  to gather

 • niedoszacować zniszczenia

  to underestimate damage

 • kołysać się (budynek)

  to shake / to sway

 • pojawić się / występować

  to occur

 • zapobiegać epidemii

  to prevent epidemics

 • pogarszać warunki

  to deteriorate conditions

 • zawiesić loty

  to suspend flights

 • przełożyć wizytę

  to put off / to postpone an appointment

 • popierać reformy

  to aprove of reforms

 • przerwać akcję

  to terminate an action

 • podsłuchiwać podejrzanego

  to eavesdrop a suspect

 • opuścić / porzucić domostwa

  to abandon homes

 • zeznawać w sądzie

  to testify in court

 • nadzorować operację

  to oversee / to supervise an operation

 • oczyścić z zarzutów

  to clean of charges

 • wzmocnić obronę

  to strenghten defence

 • szkodliwy wpływ

  adverse impact

 • płaca / zarobki

  the wages

 • przychód / dochód

  the revenues

 • przywrócić

  to bring back

 • limity

  quotas

 • unieważnić

  to invalidate

 • smutek / żal

  regret

 • współwięzień

  inmate

 • więzień wypuszczony warunkowo

  parolee

 • unieważnienie / cofnięcie zwolnienia warunkowego

  parole revocations

 • zachęta

  incentive

 • przedsiębiorstwa pastwowe

  state-run economy

 • powściągać / hamować

  to curb

 • accept and allow

  accept, allow, let pass, condone

 • lekceważenie

  disregard

 • dotyczyć

  concern, apply, affect, refer, involve, regard

 • dojrzałość płciowa

  puberty

 • montaż

  assembly

 • zgromadzenie się, apel w wojsku

  assembly

 • decyzja podjęta jednogłośnie

  decision passed unanimously

 • ułatwiać

  to facilitate

 • klient sexualny

  punter

 • przymuszć / wymuszać

  coerce

 • równość / jednolitość

  equality

 • odłam

  breakaway

 • zawrócony z kursu

  divert

 • nienawidzieć

  detest

 • lubieć / być fanem

  be keen on

 • stosy gruzu

  piles of rubble

 • przekroczyć limity

  exceeded limits

 • pokonać trudności

  overcome hardships

 • odzież ochronna

  protective clothing

 • pozostawać poważnym (o sytuacji)

  remain grave

 • znieść sankcje

  lift sanctions

 • udzielić amnestii

  grant amnesty

 • nałożyć embargo

  impose an embargo

 • represyjne państwo

  repressive states

 • uspokoić / łagodzić świat

  soothe the world

 • dokonać ustępstw

  make concessions

 • więźniowie polityczni

  political detainees

 • okrutne traktowanie

  cruel treatment

 • być poddawanym torturom

  be subjected to torture

 • poprawić więzi / stosunki

  improve tie / relations

 • wyrzekać się

  renunce

 • odrzucać

  reject / rebuff

 • przewrócić / wywrócić

  capsize / upside down

 • toczyć wojnę być rozdartym wojną

  war-torn

 • przewrócić się (samemu)

  tapple over

 • wymagać

  demand

 • oczernianie / obrzucanie błotem

  mud-slinging

 • wydatki

  expenditure

 • powstańcy

  insurgents

 • radosny nastrój

  festive mood

 • wysłannik / poseł

  envoy

 • szkodniki

  pests

 • odpowiednie kroki

  appropriate steps

 • czujny

  vigilant

 • ilość

  amount

 • wykluczyć

  to exclude / rule out

 • przewidywać / spodziewać się

  anticipate

 • szyb kopalniany

  shaft

 • zagrożony

  in danger / in peril

 • obserwator

  onlooker / bystander

 • nieuczciwy interes

  underhand deal