Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ngu phap tuan 4 bai 1- 2 N2

ngu phap tuan 4 bai 1- 2 N2

Last update 

Items (39)

 • thêm nữa

  できる上に((普)、Na(な、である)、N(の、である)+上に

 • Anh ấy không chỉ làm được việc mà còn dễ tính nữa.

  彼は仕事ができる上に優しい

 • Hôm qua không chỉ lạnh mà gió mạnh nữa.

  昨日は寒かった上に、風邪が強かった

 • khi mà( thời gian, địa điểm 'chắc chắn")

  考えた上で(Vた、Nの+上で、上の、上での、上

 • sau khi đã suy nghĩ kĩ mới quyết định

  よく考えた上で決めます

 • Sau khi thảo luận với gia đình, sẽ trả lời

  家族と相談の上、お返事します

 • bởi vì đã A nên B, kể từ khi A nên B

  選ばれた上は(V(普)上は

 • khi mà đã được chọn làm đội trưởng, chỉ còn cách phải cố gắng.

  キャプテンに選ばれた上は頑張るしかない

 • khi nhập học tôi muốn tốt nghiệp.

  入学する上は卒業したい

 • sau khi đã ( nghe ở trên)

  天気図の上では(Nの+上では、上でも、N+上、上は、上も

 • trên phương diện bản đồ khí tượng mặc dù là mùa xuân nhưng thực tế vẫn còn lạnh.

  天気図の上では春なのに、実際はまだ寒い

 • trên phương diện logic đã chắc có thể làm được nhưng thực nghiệm thì thất bại.

  理論上はできるはずだったが、実験では失敗した

 • khi tính toán thì có khả năng nhưng sử dụng thực tế thì vẫn còn vấn đề.

  計算上は可能だが、実用に葉まだ問題がある

 • trong công việc không chỉ gây lỗi thêm vào đó đã cãi nhau với bạn.

  仕事でミスをした上に、友達とけんかをした

 • xin hãy ký tên xác nhận kim ngạch.

  金額を確認の上、サインをお願いします

 • khi mà thủ tục dự thi đã hoàn thành, tôi muốn dồn toàn lực.

  受験手続が完了した上は全力をつくすつもりだ

 • anh ấy trên phương diện giấy tờ là vợ chồng.

  彼らは書類の上では夫婦だ

 • cái máy này không chỉ thao tác khó mà cuốn giải thích cũng khó hiểu luôn.

  この機械は操作が難しい上に説明書もわかりづらい

 • anh ấy trên phương diện thành tích không thì không có vấn đề gì nhưng lo lắng phần phỏng vấn.

  彼は成績上では問題ないが面接が心配だ

 • dành cho ~, phù hợp với ~

  初心者向け(N向け、N向き+だ、に、のN)

 • sách giáo khoa này dành cho người mơi bắt đầu.

  それは初心者向けの教科書です

 • việc sản xuất sản phẩm này, hướng đến quốc nội cũng như hướng đến xuất khẩu nước ngoài đều tăng.

  この製品の生活は国内向けも、海外輸出向けも、ともに増加した

 • thức ăn của tiệm này, vì lượng ít nhìn bắt mắt nên dành cho giới nữ.

  この店の無料は量が少なく見た目がきれいなので、女性向だ

 • tùy thuộc vào A để quyết định

  天気次第で(N次第+だ、で、では)

 • lễ hội pháo hóa thì có cả trường hợp tạm dừng tùy thuộc vào thời tiết.

  花火大会は天気次第で中止になる場合もあります

 • giới thiệu công việc đấy nhưng mà làm giỏi hay không là tùy thuộc vào chính bản thân người đó

  仕事は紹介するが、うまくいくかどうかは本人次第だ

 • ngay lập tức( không sử dụng cho việc trong quá khứ)

  戻り次第(V次第)

 • vậy thì, ngay khi anh tanaka quay lại tôi sẽ bảo gọi điện.

  では、田中が戻り次第、お電話させます

 • ngay khi quyết định, tôi sẽ liên lạc.

  決まり次第、ご連絡いたします

 • tôi đến đay là vì...( vì( chỉ nguồn căn, lí do, cách dùng khi muốn nới đã có kết quả là..)

  伺った次第です(Vる、Vた、Vている+次第です)

 • lần này thay đổi người phụ trách vì thế mà đã đến chào hỏi.

  このたび担当が替わりましたので、あいさつに伺った次第です

 • về việc thay đổi ngày giờ, tôi sẽ thông báo vào việc khác.

  日時の変更について、改めてお知らせする次第です

 • nội dung của buổi họp hôm trước tôi sẽ báo cáo sau bằng văn bản.

  先日の会議の内容はのちほど書面にてご報告する次第です

 • dẫu là vấn đề phức tạp, tùy vào cách nghĩ mà trở nên đơn giản.

  難しい問題も、考え方次第で簡単になる

 • ngay khi biết được tôi sẽ thông báo.

  分かり次第、お知らせします

 • đây là cuốn sách được viết dành cho du học sinh.

  これは留学生向けに書かれた本です

 • ngay khi thời tiết khôi phục, sẽ tiếp tục trận đấu.

  天気が回復し次第、試合を再開する

 • vì sự tình như thế này mà chỉnh sửa quy tắc sử dụng.

  このような事情から利用規則を改正する次第です

 • căn hộ này không phải dành cho đối tượng nữ giới nhưng nói gì thì nói vẫn hướng đến giới nữ.

  このアパートは女性対象というわけではないがどちらかといえば女性向きだ