Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
the energy crisis

the energy crisis

Last update 

Items (48)

 • biofuel (n)

  nhiên liệu sinh học

 • blackout (n)

  sự cúp điện (power cut)

 • chemical (n)

  hóa chất

 • containment (n)

  sự ngăn chặn, kiểm soát (restraint)

 • crisis (n)

  khủng hoảng

 • fossil fuel (n)

  nhiên liệu hóa thạch

 • faience (n)

  men, sứ

 • generator (n)

  máy phát điện

 • hybrid (n)

  xe hơi điện-xăng

 • oil rig (n)

  giàn khoan dầu

 • petrol (n)

  xăng (gasoline)

 • reserve (n)

  nguồn dự trữ (inventory)

 • wealth (n)

  tài nguyên

 • speculation (n)

  sự đầu cơ tích trữ

 • turbine (n)

  tua bin

 • vihicle (n)

  xe cộ (transport)

 • windmill (n)

  cối xay gió

 • fertility (n)

  khả năng sinh sản

 • micmic (v)

  bắt chước

 • alternative (a)

  thay thế (substitute)

 • critical (a)

  nguy cấp, nguy kịch (severce)

 • disposable (a)

  dùng một lần

 • drastic (a)

  quyết liệt (radical)

 • eco-friendly (a)

  environmentally-friendly

 • economical (a)

  tiết kiệm (saving)

 • effective (a)

  hiệu quả (efficacious)

 • hydroelectric (a)

  (thuộc) thủy điện

 • nuclear (a)

  (thuộc) hạt nhân

 • rechargeable (a)

  có thể nạp lại

 • worship (v)

  thờ phụng

 • renewable (a)

  có thể tái tạo

 • solar (a)

  (thuộc) mặt trời

 • unleaded (a)

  không chì

 • absorb (v)

  hấp thụ (take in)

 • combust (v)

  đốt cháy (burn)

 • conserve (v)

  bảo tồn (preserve)

 • comsume (v)

  tiêu thụ (absorb)

 • convert (v)

  biến đổi (turn into)

 • counter (v)

  phản đối, chống lại (counteract)

 • deplete (v)

  làm cạn kiệt (empty)

 • lush

  xum xuê, tươi tốt

 • savannah (n)

  thảo nguyên savan

 • discharge (v)

  thải ra (release)

 • limit (v)

  giới hạn (restrict)

 • mitigate (v)

  làm dịu bớt (relieve)

 • outweigh (v)

  lớn hơn, có nhiều giá trị hơn

 • retain (v)

  giữ lại (hold)

 • dissipate (v)

  lãng phí (waste)