Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Design and Innovation

Design and Innovation

Last update 

Items (51)

 • brick (n)

  gạch

 • building (n)

  tòa nhà (edifice)

 • ceiling (n)

  trần nhà

 • concrete (n)

  bê tông

 • construction (n)

  sự xây dựng (building)

 • cottage (n)

  nhà nhỏ ở nông thôn (lodge)

 • design (n)

  bản phác thảo (draft)

 • elevator (n)

  thang máy (lift)

 • engineering (n)

  kỹ thuật công trình

 • flooring (n)

  vật liệu làm sàn

 • frame (n)

  khung, sườn (skeleton)

 • housing (n)

  nhà ở (accommodation)

 • innovation (n)

  sự cải tiến, đổi mới (modification)

 • invention (n)

  phát minh (creation)

 • landmark (n)

  điểm mốc

 • lift shaft (n)

  giếng, thang máy (elevator shaft)

 • occupant (n)

  người cư ngụ (inhabitant)

 • platform (n)

  nền, bục

 • quarry (n)

  mỏ đá (stone mine)

 • residence (n)

  nhà (home)

 • skyscraper (n)

  nhà chọc trời (tower)

 • staircase (n)

  cầu thang (stairway)

 • steel (n)

  thép

 • storage (n)

  sự cất giữ

 • structure (n)

  công trình xây dựng (building)

 • tension (n)

  độ căng

 • timber (n)

  gỗ xây dựng (wood)

 • airy (adj)

  thoáng khí

 • conventional (adj)

  thông thường, truyền thống (ordinary)

 • sway (v)

  lắc lư

 • cosy (adj)

  ấm cúng (snug)

 • cramped (adj)

  chật hẹp (narrow)

 • curved (adj)

  cong

 • domestic (a)

  thuộc gia đình, gia dụng (household)

 • exterior (a)

  ở bên ngoài (external)

 • functional (a)

  thiết thực (practical)

 • futuristic (a)

  (thuộc) tương lai (innovative)

 • high-rise (a)

  cao ngất

 • internal (a)

  bên trong (inner)

 • mass-produced (a)

  sản xuất hàng loạt (mass-manufactured)

 • cuisine (n)

  ẩm thực

 • modern (a)

  hiện đại (up-to-date)

 • old-fashioned (a)

  lỗi thời (outdated)

 • ornate (a)

  trang trí công phu (flamboyant)

 • prefabricated (a)

  được làm sẵn (ready-made)

 • single-storey (a)

  một tầng

 • spacious (a)

  rộng rãi (commodious)

 • state-of-the-art (a)

  hiện đại nhất (advanced)

 • typical (a)

  tiêu biểu, điên hình (representative)

 • ultra-modern (a)

  siêu hiện đại

 • unique (a)

  độc đáo (original)