Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
The media

The media

Last update 

Items (44)

 • activate (v)

  kích hoạt (trigger)

 • automate (v)

  tự động hóa (mechanize)

 • condemn (v)

  chỉ trích (censure)

 • decorate (v)

  trang hoàng (embellish)

 • demolish (v)

  phá hủy (destroy)

 • plywood (n)

  ván ép

 • haul (v)

  kéo mạnh (pull)

 • hoist (v)

  kéo lên (elevate)

 • imbue (v)

  làm thấm đẫm (permeate)

 • maintain (v)

  bảo trì (preserve)

 • vineyard (n)

  vườn nho

 • reconstruction (n)

  sự xây dựng lại (rebuilding)

 • renovate (v)

  sửa chữa, cải tiến (fix up)

 • support (v)

  chống đỡ (hold up)

 • furnish (v)

  trang bị đồ đạc (equip)

 • access (n)

  quyền sử dụng, tiếp cận (approach)

 • author (n)

  tác giả (writer)

 • bias (n)

  sự thiên vị (partiality)

 • censorship (n)

  sự kiểm suyệt

 • current affairs (n)

  thời sự (current events)

 • editor (n)

  chủ bút

 • exposé (n)

  bản trình bày sự kiện

 • exposure (n)

  sự phơi bày (disclosure)

 • fame (n)

  danh tiếng (reputation)

 • free press (n)

  tự do báo chí

 • ideology (n)

  hệ tư tưởng

 • investigation (n)

  sự điều tra (inspection)

 • issue (n)

  số báo (number)

 • journal (n)

  nhật báo (daily)

 • journalism (n)

  nghề báo

 • mass media (n)

  truyền thông đại chúng (mass communication)

 • contribute (v)

  đóng góp

 • sewing machine (n)

  máy may

 • newsstand (n)

  quầy bán báo

 • opinion (n)

  ý kiến, quan điểm (view)

 • press (n)

  báo chí (newspaper)

 • privacy (n)

  sự bảo mật

 • publicity (n)

  sự quảng cáo (advertising)

 • relevance (n)

  sự có liên quan (pertinence)

 • french fries

  khoai tây chiên

 • french toast

  bánh mì nướng

 • safeguard

  cái để bảo vệ (protection)

 • speculation

  sự suy đoán (guess)

 • artificial

  giả, giả tạo (fake)