Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Tu Vung tuan 5 bai 1-2 N2

Tu Vung tuan 5 bai 1-2 N2

Last update 

Items (91)

 • mọi việc, mọi chuyện

  物事

 • hoc nhiều thứ ở trường học

  学校で多くの物事を学ぶ

 • nhân vật, tượng hình, tính cách

  人物

 • nhân vật nổi tiếng

  有名な人物

 • vật lý

  物理

 • thi vật lý

  物理の試験

 • đồ ăn, thức ăn

  食物

 • thức ăn nhiều calori

  カロリーの高い食物

 • cây trồng hoa màu

  作物

 • hoa màu chủ yếu ở vùng này là gạo

  この地域の主要な作物はこめです

 • sách

  書物

 • đọc sách cũ

  古い書物を読む

 • sinh vật

  生き物

 • chăm sóc con vật

  生き物の世話をする

 • sinh vật, loài vật

  生物

 • đồ đựng, đồ chứa

  入れ物

 • đồ đựng bằng plastic

  プラスチックの入れ物

 • tiếng ồn, tiếng động(

  物音

 • nghe tiếng động lạ

  物音が聞こえる

 • phòng chứa đồ

  物置

 • cho đồ vào phòng chứa đồ

  物置にしまう

 • câu chuyện, truyện kể

  物語

 • đọc truyện

  物語を読む

 • ngày tháng năm sinh

  生年月日

 • hỏi ngày tháng năm sinh

  生年月日を聞き

 • ngày tháng

  月日

 • ngày tháng trôi qua

  月日が流れる

 • ngày đầu năm mới

  元日

 • sau này, ngày khác nhau

  後日

 • tôi sẽ liên lạc lại sau

  後日、また連絡します

 • ngày giờ

  日時

 • quyết định ngày giờ tổ chức buổi tiệc

  パーティーの日時を決める

 • ngày nay, hôm nay

  今日

 • suy nghĩ về xã hội nhật bản ngày nay

  今日の日本の社会を考える

 • ban ngày

  日中

 • ban ngày ngày mai thì tôi không có ở nhà

  明日の日中は家にいません

 • ánh sáng,ánh sáng mặt trời

  日光

 • tắm nắng

  日光を浴びる

 • mặt trời mộc

  日の出

 • mặt trời lặn

  日の入り

 • đến nhật

  来日

 • tháng trước tôi đi nhật

  先月、来日しました

 • năm

  年間

 • lập lịch trình năm

  年間の予定を立てる

 • thời gian năm tháng

  年月

 • trôi qua thời gian dài

  長い年月がたつ

 • suốt năm

  年中

 • nơi nóng quanh năm

  年中暑い場所

 • năm

  年度

 • dự toán của năm tới

  来年度の予算

 • thiếu niên

  少年

 • thanh thiếu niên

  青少年

 • trung niên

  青年

 • người thanh niên cao

  背の高い青年

 • trung niên

  中年

 • phụ nữ trung niên

  中年女性

 • thế hệ

  年代

 • cùng thế hệ

  同じ年代

 • thợ mộc

  大工

 • nhờ thợ mộc sửa đồ

  大工に修理を頼む

 • trọng đại

  重大

 • có phát biểu trọng đại

  重大な発表がある

 • hình dạng, kích thướt lớn nhỏ

  大小

 • có 10 cái hộp lớn nhỏ

  箱が大小あわせて10個ある

 • khí quyển( bầu khí quyển bị ô nhiễm)

  大気(大気が汚れている)

 • nhìn chung, phần lớn, đa số( phần lớn tán thành)

  大半(大半が賛成する)

 • số tiền lớn(dùng số tiền lớn)

  大金(大金を使う)

 • cây gỗ lớn( xẻ gỗ lớn)

  大木(大木を切る)

 • trung tâm, tiêu điểm(tâm vòng tròn)

  中心(円の中心)

 • thời trung cổ( văn hóa, trung cổ)

  中世(中世の文学)

 • hàng qua sử dụng( mua cái xe cũ)

  中古(中古の車を買う)

 • không trung( trôi nổi trong không trung)

  空中(空中に浮く)

 • tập trung(tập trung học tập)

  集中(集中して勉強する)

 • nữa đêm( tỉnh dậy nữa đêm)

  夜中(夜中まで起きている)

 • thế giới, thế gian(anh ấy biết rõ thế giới

  世の中(かれは世の中をよくしっている)

 • công sức( tốn côn sức)

  手間(手間がかかる)

 • khoảng thời gian ở giữa( kiểm tra giữa kì)

  中間(中間試験)

 • thiên hạ(mọi người trong thế gian)

  世間(世間の人々)

 • con người, loài người(quan hệ con người)

  人間(人間関係)

 • ban ngày

  昼間

 • buổi tối( ra ngoài ban ngày)

  夜間(夜間の外出)

 • tuần lễ(xem dự báo thời tiết cả tuần)

  週間(天気の週間予報を見る)

 • tuyệt tác( đọc tuyệt tác)

  名作(名作を読む)

 • tác giả( hỏi chuyện với tác giả)

  作者(作者に話を聞く)

 • tác phẩm(hoàn thành tác phẩm)

  作品(作品が完成した)

 • tác nghiệp( tác nghiệp tiến triển)

  作業(する)(作業が進む)

 • đi qua lại (đi bên phải)

  通行(する)(右側を通行する)

 • đường 1 chiều

  一方通行

 • thông báo cho(báo tin đậu)

  通知(する)合格通知

 • trao đổi( người cùng trao đổi thư từ)

  文通(する)(文通相手)

 • nhanh lẹ( ôn tập nhanh)

  一通り(一通り復習する)