Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Tu vung tuan 5 bai 5-6 N2

Tu vung tuan 5 bai 5-6 N2

Last update 

Items (57)

 • chữa trị, điều trị( chữa vết thương)

  手当て(する)(ケガの手当てをする)

 • trông non, giữ gìn, sửa sang( sửa sang máy ảnh)

  手入れ(する)(カメラの手入れをする)

 • viết tay( viết báo cáo bằng tay)

  手書き(手書きでレポートを書く)

 • làm bằng tay( bánh làm bằng tay)

  手作り(手作りのケーキ)

 • trò chơi ảo thuật( ảo thuật bài)

  手品(トランプの手品)

 • phía trước(ga ở phía trước)

  手前(一つ手前の駅)

 • người nói(

  話手

 • người nghe

  聞き手

 • nhân lực, nhân công(thiếu nhân công)

  人手(人手が足りない)

 • ngôn ngữ ra hiệu bằng tay(học ngôn ngữ ra hiệu bằng tay)

  手話(手話を習う)

 • tổng cộng, cộng lại( tính ra tổng số)

  合計(する)(合計を出す)

 • hợp lý, có lý(suy nghĩ hợp logic)

  合理的(な)(合理的な考え)

 • kết hợp cùng với nhau( luyện nhau cùng nhau)

  合同(合同で練習する)

 • tập trung lại( địa điểm tập trung)

  集合(する)(集合場所)

 • hợp thời gian( cố xoay sở sắp xếp thời gian)

  都合(都合をつける)

 • dấu hiệu( ra dấu)

  合図(する)(合図を送る)

 • giả lao, thời gian rãnh rỗi(vận động trong thời gian giải lao)

  合間(勉強の合間に運動をする)

 • cân nặng( cân trọng lượng)

  体重(体重を量る)

 • thể lực( gần đây thể lực giảm sút)

  体力(最近、体力がなくなった)

 • thi thể( chôn thi thể)

  死体(死体を埋める)

 • chấn thương nặng(anh ấy thì bị chấn thương nặng do tai nạn)

  重体(かれは事故で重体だ)

 • tăng cường, củng cố( củng cố tin thần toàn đội)

  強化(する)(チームを強化する)

 • mạnh mẽ( keo dán dính chặt)

  強力(な)(強力な接着剤)

 • bắt ép, bắt buộc( bị bắt công nhận)

  強引(な)(強引に認めさせる)

 • táo bạo, hùng hổ(phát ngôn táo bạo)

  強気(な)(強気な発言)

 • nhu nhược, thiếu quyết tâm

  弱気(な)

 • mạnh mẽ, hùng mạnh( diễn thiết mạnh mẽ)

  力強い(力強い演説)

 • người ủng hộ mạnh

  力強い味方

 • hôm nay( hôm nay nghỉ bán)

  本日(本日は休業します)

 • năm nay( năm nay cũng xin chiếu cố cho ạ)

  本年(本年もよろしくおねがいします)

 • trụ sở chính( đi công tác đến cty mẹ)

  本社(本社に出張する)

 • cửa hàng chính( chi nhánh)

  本店(支店)

 • anh ta, cô ta(

  本人(ご本人さまですか)

 • nghiêm túc, đúng đắn( học hành nghiêm túc)

  本気(本気を出して勉強する)

 • tin tưởng

  本気にする

 • căn nguyên, vốn dĩ(vẻ bề ngoài vốn có)

  本来(本来の姿)

 • nhà cửa(nhà cũ)

  家屋(古い家屋)

 • cả nhà, cả gia đình(trụ cột cả gia đình)

  一家(一家を支える)

 • nhà nghệ thuật, nghệ sĩ( nghệ sĩ có tài)

  芸術家(才能がある芸術家)

 • người mê đọc sách( anh hai là người mê đọc sách)

  読書家(兄は読書家だ)

 • tác giả(tác giả nổi tiếng)

  作家(有名な作家)

 • họa sĩ( họa sĩ vô danh)

  画家(無名の画家)

 • chủ nhà trọ( chủ căn hộ)

  大家(アパートの大家)

 • câp trên, bề trên( cấp trên)

  目上(目上の人)

 • cấp dưới, hậu bối( cấp dưới)

  目下(目下の人)

 • mục tiêu, mục đích( đặt mục tiêu)

  目安(目安を立てる)

 • nhắm vào, thèm muốn(nhắm vào trường đại học nổi tiếng)

  目指す(有名大学を目指す)

 • nổi bật, nổi lên( học sinh không nổi bật)

  目立つ(目立たない生徒)

 • chú ý(chú ý vào kết quả)

  注目(する)(結果に注目する)

 • thể khí( thể khí, thể lỏng, thể rắn)

  気体(きたい、液体、固体)

 • tâm trạng( tinh thần vui vẻ)

  気分(気分がいい)

 • cảm thụ, cảm giác( sợ rắn)

  気味(へびは気味が悪い)

 • hình như bị cảm

  疲れ気味

 • nhẹ nhàn, thoải mái( chơi thoải mái vào)

  気楽(な)(気楽にやろう)

 • bình tĩnh, dửng dưng( ghét răng nhưng con nhện thì không sao)

  平気(な)(蛇はいやだが、クモは平気だ)

 • nóng nảy( người nóng nảy)

  短期(な)(短気な人(=気が短い人)

 • sinh lực

  気力