Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Tu vung tuan 6 bai 5-6 N2

Tu vung tuan 6 bai 5-6 N2

Last update 

Items (56)

 • toàn bộ, tất cả( tất cả các học sinh)

  すべて(すべての学生)

 • mỗi, mọi(mỗi trường hợp)

  あらゆる(あらゆる場合)

 • thứ nhất, đầu tiên, quan trọng( tôi không thể đi du lịch, quang trong tôi không có tiền)

  第一(に)旅行にいけない。第一お金がない

 • trước nhất, dẫn đầu(tôi sẽ về nhà trước nhất)

  真っ先に(真っ先に家に帰る

 • trước đây(trước đây tôi là nhân viên làm công)

  以前(私は以前サラリーマンだった。

 • trước kia(trước kia ở đây rất nhộn nhịp)

  かつて(ここはかつてにぎやかだった)

 • đơn thuần, chỉ là(những bất cẩn đơn thuần)

  単に(原因は単に不注意だったということだ。

 • những bất cẩn đơn thừng

  単なる不注意

 • chỉ, đơn thuần, bình thường(không khỏe hả?không, chỉ là mệt thôi)

  ただ(具合悪いの?)(いや、ただ眠いだけ)

 • ngồi bình thường

  ただの(=普通の)人

 • bắt trước, mô phỏng( bắt chước tiếng chim hót)

  まね(鳥の鳴き声のまねをする)

 • giả điên, giả vờ

  馬鹿なまねをする

 • giả bộ ngủ

  ふり(寝たふりをする)

 • quyết tâm cho đến chết cũng ~(tôi phản đối đến cùng)

  必死に(必死に否定する)

 • Quá sức, quá khả năng, làm quá sức(lôi kéo hết cỡ)

  無理に、無理やり(無理に引っ張る)

 • cao cấp(khách sạn cao cấp)

  高級(な)(高級ホテル)

 • thượng cấp(quần áo hạng sang)

  上等(な)(上等な服)

 • mức độ cao(kĩ thuât cao)

  高度(な)(高度な技術)

 • cao đẳng(giáo dục cao đẳng)

  高等(な)(高等教育)

 • đắc tiền(hàng hóa đắc tiền)

  高価(な)(高価な品物)

 • tự ý/ tỳ tiện(đừng tỳ tiện hành động)

  勝手に(勝手に行動するな)

 • không báo trước,không xin phép( đừng về mà không xin phép)

  無断で(無断で帰るな)

 • lần lượt( thức ăn lần lượt được dọn ra)

  次々(に、と)料理が次々に出てくる

 • không ngừng, liên tục(cuốn tạp chí liên tục được xuất bản)

  続々と雑誌が続々と出版される

 • không như vẻ bề ngoài( cái này nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng thật sự là khó)

  案外(と)(これは簡単そうで案外難しい

 • ngoài sức tưởng tượng, ngạc nhiên(mùa hè năm nay thì mát mẻ ngoài sức tưởng tượng

  意外(に、と)(今年の夏は意外と涼しかった)

 • việc họ đám cưới thật sự là việc nằm ngoài sức tưởng tượng

  彼らが結婚したのは意外だった

 • quá nhiều(học hơn người khác quá nhiều)

  余計に(他人より余計に勉強する)

 • nhiều hơn, hơn thêm(làm thức ăn nhiều hơn mọi khi)

  余分にいつもより余分に食事を作る

 • đổ thừa, đỗ lỗi, tấn công, công kích( đỗ lỗi cho đồng nghiệp)

  せめる(棟梁のミスを責める)

 • tấn công đội bạn

  相手のチームを攻める

 • lên(đăng tải)(vào thảo luận)

  のる(相談にのる)

 • bài kí sự đăng trên tờ tạp chí

  雑誌に記事が載る

 • vùng, khu vực, mỗi( vùng này)

  あたり(この辺り)

 • mỗi người 5000 yên

  一人当たり5千円

 • ngoài ra, ngoài sự tưởng tượng( ngoài cái này ra không còn cách nào khác)

  いがい(これ以外に方法はない)

 • cái đó rẻ đến bất ngờ

  これは意外に安かった

 • phu nhân(quí bà tanaka)

  ふじん(田中夫人)

 • quần áo phụ nữ

  婦人服

 • dân số, nhân tạo( dân số tokyo)

  じんこう(東京人口)

 • ngọc trai nhân tạo

  人工の真珠

 • cách nhìn, bạn đồng hành, đồng minh( thay đổi cách nhìn sự việc, sự vật)

  みかた(物事の見方を変える

 • ủng hộ kẻ yếu, đồng minh với kể yếu

  弱いほうに見方する

 • đặc trưng, đặc điêm nổi bật, ưu điểm( giọng nói đặc trưng)

  とくちょう(特徴のある声)

 • đặc điểm nổi bật của sản phẩm mới

  新製品の特徴(=特色)

 • chán(chán công việc)

  あきる(仕事にあきる)

 • ngạc nhiên, sốc(sốc với thái độ tàn nhẫn)

  あきれる(ひどい態度にあきれる)

 • từ bỏ(từ bỏ việc học tiếp lên)

  あきらめる(進学をあきらめる)

 • nào đó( người nào đó)

  ある(ある人)

 • tiếp theo, tiếp(ngày hôm sau)

  あくる(あくる日)

 • dựa vào( dựa vào tường)

  もたれる(壁にもたれる)

 • đem đến, mang lại, gây ra( gây ra những thiệt hại to lớn)

  もたらす(大きな被害をもたらす)

 • chi tiêt, tường tận, rành rẽ ( từ điển này thì chi tiết lắm)

  くわしい(この辞書は詳しい)

 • tiếc nuối( thua thật là tiêc nuối)

  悔しい(負けて悔しい)

 • thực ra là( thực ra là không có tiền, thật là khổ)

  実は(実は、お金がなくて困っている)

 • thực sự( tác phẩm thực sự tiệc vời

  実に(じつに素晴らしい作品