Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji2

kanji2

Last update 

Items (43)

 • thể thân thể tai tei-karada

 • đầu tou zu to-atama kashira

 • nhan mặt gan-kao

 • nhĩ tai ji-mimi

 • tả trái sa-hidari

 • hữu phải u yu-migi

 • tiền trước zen-mae

 • hậu go ko-ushiro

 • thượng trên jou-ue

 • trung giữa chuu-naka

 • hạ dưới ge ka-shita

 • nội trong nai dai-uchi

 • ngoại gai ge-soto hoka

 • bắc hoku-kita

 • tây sei sai -nishi

  西

 • đông tou-higashi

 • nam nan-minami

 • bạch haku-shiro

 • xích đỏ seki-aka

 • thanh sei-ao

 • trà nâu cha sa

 • hắc đen koku-kuro

 • sắc màu shoku shiki-iro

 • xuyên sông sen-kawa

 • sơn núi san-yama

 • dã ya-no

 • điền ruộng den-ta

 • thạch đá seki shaku koku-ishi

 • hoa ka-hana

 • lâm rin-hayashi

 • sâm rừng rậm shin-mori

 • không trời kuu-sora

 • hải biển kai-umi

 • xuân shun-haru

 • hạ ka-nastu

 • thu shuu-aki

 • đông to-fuyu

 • thiên trời ten-ame ama

 • khí tinh thần năng lượng ki ke

 • vũ mữa u-ame ama

 • tuyết setsu-yuki

 • tình trời quang sei-hare

 • phong gió fuu-kaze