Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
anhngu

anhngu

Last update 

 • image description
  1downloads
 • image description
  1455puzzles solved
 • INSTALL

Items (67)

 • increase to

  tăng đến mức bao nhiêu

 • increase by

  tăng bao nhiêu

 • to be in the habbit of doing

  có thói quen làm gì

 • property

  tài sản

 • phlogiston

  yếu tố cháy

 • attempt to do something

  cố gắng làm gì

 • constituent

  thành phần

 • component

  phần tử( thành phần)

 • magnesium

  ma-giê ( hóa học)

 • residue

  phần còn lại

 • propose

  đề nghị, đề xuất

 • absorb

  hấp thu

 • absorbed in

  miệt mài, mê mải

 • magnify

  khuếch trương

 • forage

  thức ăn cho gia súc

 • ptarmigan

  gà gô trắng xám

 • burrow into

  tra cứu, tìm tòi

 • set out

  trình bày

 • roost

  chỗ ngủ

 • counter--

  tiền tố mang nghĩa phủ định

 • confess to

  thú nhận làm gì

 • in the light of

  xem xét kĩ lưỡng mới quyết định việc gì

 • keep/stay/steer clear of something

  tránh một điều gì có thể khiến bạn gặp rắc rối

 • die out

  tắt dần, lụi dần

 • a great many( many a great)

  nhiều

 • put out

  dập tắt

 • keep up

  duy trì

 • draw up

  kéo lên

 • obligation

  nghĩa vụ, bổn phận

 • at the end of

  ở phần cuối của cái gì

 • in the end

  cuối cùng thì

 • trader

  thương gia

 • cultivation

  sự trồng trọt

 • scorching

  rất nóng

 • mud

  bùn

 • irrigate

  tưới đất, ruộng

 • till

  canh tác, cày cấy

 • ditch

  hào, rãnh, mương

 • descendant

  hậu duệ

 • possess

  chiếm hữu

 • craft

  nghề thủ công

 • peasant

  nông dân

 • surrender sth to sb

  dâng, nộp

 • uphill task

  một nhiệm vụ khó khăn

 • copper

  đồng đỏ

 • gemstone

  đá quý

 • resin

  nhựa thông

 • import

  nhập vào

 • fort

  pháo đài

 • route

  tuyến đường

 • breeder

  người gây giống

 • sustain

  duy trì, giữ vững

 • delicate

  dễ chịu, ngon

 • domesticate

  khai hóa

 • shrink

  co lại

 • recommend that

  subj( v nguyên thể)

 • formula

  công thức toán

 • originator

  người tạo thành

 • operate on

  mổ

 • frame

  ảnh(trong truyền hình) cấu trúc

 • database

  cơ sở dữ liệu

 • disk

  đĩa máy tính

 • intensity

  độ mạnh, cường độ

 • curvature

  sự uốn cong

 • terminal

  phần cuối, phần chót

 • process

  quá trình, xử lý, chế biến

 • commuter

  người đi lại bằng xe buýt