Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
100 động từ tiếng anh thông dụng

100 động từ tiếng anh thông dụng

Last update 

Top 100 động từ thường gặp trong tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt

Items (100)

 • be

  được

 • have

 • do

  làm

 • say

  nói

 • go

  đi

 • get

  được

 • make

  làm

 • know

  biết

 • think

  nghĩ

 • take

  lấy

 • see

  thấy

 • come

  đến

 • want

  muốn

 • use

  dùng

 • find

  tìm thấy

 • give

  cho

 • tell

  nói

 • work

  công việc

 • call

  cuộc gọi

 • try

  thử

 • ask

  hỏi

 • need

  nhu cầu

 • feel

  cảm

 • become

  trở thành

 • leave

  rời khỏi

 • put

  đặt

 • mean

  nghĩa là

 • keep

  giữ

 • let

  để cho

 • begin

  bắt đầu

 • seem

  hình như

 • help

  giúp

 • show

  buổi diễn

 • hear

  nghe

 • play

  chơi

 • run

  chạy

 • move

  di chuyển

 • live

  sống

 • believe

  tin tưởng

 • bring

  đem lại

 • happen

  xảy ra

 • write

  viết

 • sit

  ngồi

 • stand

  đứng

 • lose

  mất

 • pay

  trả

 • meet

  gặp

 • include

  bao gồm

 • continue

  tiếp tục

 • set

  bộ

 • learn

  học hỏi

 • change

  thay đổi

 • lead

  chì

 • understand

  hiểu

 • watch

  xem

 • follow

  theo

 • stop

  dừng lại

 • create

  sáng tạo

 • speak

  nói

 • read

  đọc

 • spend

  tiêu

 • grow

  lớn lên

 • open

  mở

 • walk

  đi bộ

 • win

  thắng lợi

 • teach

  dạy

 • offer

  phục vụ

 • remember

  nhớ lại

 • consider

  xem xét

 • appear

  xuất hiện

 • buy

  mua

 • serve

  phục vụ

 • die

  chết

 • send

  gởi

 • build

  xây dựng

 • stay

  ở lại

 • fall

  rơi

 • cut

  cắt

 • reach

  đến

 • kill

  giết

 • raise

  nâng cao

 • pass

  vượt qua

 • sell

  bán

 • decide

  quyết định

 • return

  trở về

 • explain

  giải thích

 • hope

  hy vọng

 • develop

  phát triển

 • carry

  mang

 • break

  nghỉ

 • receive

  nhận

 • agree

  đồng ý

 • support

  ủng hộ, hỗ trợ

 • hit

  đánh

 • produce

  sản xuất

 • eat

  ăn

 • cover

  che phủ

 • catch

  bắt

 • draw

  vẽ

 • choose

  chọn